Trung Quốc : Em đi biển luôn tiện khoe hàng lun nà .
Leave a Reply